Новолуние в Риби – интуиция и шамански пътешествия

Новолуние в Риби – интуиция и шамански пътешествия

Новолуние в Риби - интуиция и шамански пътешествия  Новолунието настъпва на 13 март 2021 в 12.21 ч. Луната е в знака Риби. Елемент Вода. Особеността на този транзит се изразява в интроспекция на житейския ни опит, за да извлечем смисъл от преживяванията си. Когато...
Пълнолуние в Риби – изцеляващо равновесие и вътрешно познание

Пълнолуние в Риби – изцеляващо равновесие и вътрешно познание

Пълнолуние в Риби - изцеляващо равновесие и вътрешно познание Пълнолунието настъпва на 02.09.2020 в 8:22  часа. Луната е в знака Риби. Елемент Вода. Днес сте склонни към свръхчувствителност и преекспониране на преживяванията. Емоционално могат да ви докоснат чужди...