Новолуние в Риби – интуиция и шамански пътешествия

Новолуние в Риби – интуиция и шамански пътешествия

Новолуние в Риби - интуиция и шамански пътешествия  Новолунието настъпва на 23 февруари 2020 в 17.31 ч. Луната е в знака Риби. Елемент Вода. Особеността на този транзит се изразява в засилено колебание на емоциите и настроението ни. Когато не сме в настроение е добре...
Пълнолуние в Риби – изцеляващо равновесие и вътрешно познание

Пълнолуние в Риби – изцеляващо равновесие и вътрешно познание

Пълнолуние в Риби - изцеляващо равновесие и вътрешно познание Пълнолунието настъпва на 14.09.2019 в 7:32  часа. Луната е в знака Риби. Елемент Вода. Днес сте склонни към свръхчувствителност и преекспониране на преживяванията. Емоционално могат да ви докоснат чужди...