Медитация на личната реализация

Медитация на личната реализация

Медитация на личната реализация Теми на деня са зрелостта и мъдростта, придобити от опит. Усвояването на уроците на живота. Истинските предпоставки, за да се качите по стълбата на успеха. Днес можете да инвестирате енергията си в делата на материалната плоскост, да...