Медитация на реорганизирането и ефективността

Медитация на реорганизирането и ефективността

Подобрява професионалния имидж, хармонизира отношенията с колеги и партньори, ефективността и организацията на процесите, внася удоволствие, но и ред в работата, справянето с лекота с детайлите, информационния поток и множеството книжа, които ни заливат.