Медитация на реорганизирането и ефективността

Медитация на реорганизирането и ефективността

Медитация на реорганизирането и ефективността Енергията на тази медитация подпомага: подобряването на професионалния имидж, хармонизирането на отношенията с колеги и партньори, ефективността и организацията на процесите,  внасянето на удоволствие, но и ред в работата,...