Медитация на Трансформацията и свободата

Медитация на Трансформацията и свободата

Медитация на Трансформацията и свободата Енергията на тази медитация ще ви помогне да изразявате индивидуализма, личната си мотивация и свободолюбието си, както и дейности свързани с общности, групи за личностно развитие, глобални мрежи, високи технологии, интернет и...
Медитация на вдъхновението и новаторството

Медитация на вдъхновението и новаторството

Медитация на вдъхновението и новаторството Искате да засилите интуицията си, свободно да изразявате индивидуалността и дори ексцентричността си, да отстоявате независимостта си и с лекота да навлизате в нови интелектуални територии; искате да заявявате идеалите си и...