Подкрепя състоянията на разширено съзнание и шаманските практики