Форма за контакти

 

За да се запишете за участие в медитация на Мълчана вода,

попълнете формата по-долу, като полетата имейл и телефон са задължителни.

Моля отбележете датата на медитацията, в която желаете да участвате.