Новолуние

Във фазата на новолуние (първата фаза на нарастващата луна до полумесец) започва обрат, от който произтича силен импулс. Това време притежава качествата на пролетта и бележи началото на поредния нов цикъл. Сега се засяват семената на новите желания и начинания.

Новолуние

Мобилизират се нови сили и е време на първия растеж с много интензивна енергия на разширение и проникване. Периодът малко преди мига на самото новолуние е мъртва точка, “тъмна луна” и трябва да се избягва за взимане на важни решения.

Новолуние

Във фазата на новолуние (първата фаза на нарастващата луна до полумесец) започва обрат, от който произтича силен импулс. Това време притежава качествата на пролетта и бележи началото на поредния нов цикъл. Сега се засяват семената на новите желания и начинания. Мобилизират се нови сили и е време на първия растеж с много интензивна енергия на разширение и проникване. Периодът малко преди мига на самото новолуние е мъртва точка, “тъмна луна” и трябва да се избягва за взимане на важни решения.

Подходящи са ритуали за привличане и сбъдване на желания; за ново начало, набиране на сила, подобряване чрез добавяне, разширяване, разгръщане, реализиране.