Нарастваща луна (Първа четвърт)

Това е времето от нарастващия полумесец до пълнолуние. Импулсът за растеж продължава, но това е вече силата на зрелия растеж. Енергийното въздействие на първата четвърт е по-нежно отколкото при новолуние. В тази фаза всички натрупващи и подхранващи въздействия са особено положителни.

Нарастваща луна (Първа четвърт)

Сега фините лечебни методи оказват най-добър ефект. Тази фаза отговаря на лятото – външният растеж се осъществява по-бавно, а вътрешният достига апогея си. Енергията е целенасочена, мощна и стабилна. Осъществяване на проекти, замисли и желания, всичко насочено към външния свят.

Нарастваща луна (Първа четвърт)

Това е времето от нарастващия полумесец до пълнолуние. Импулсът за растеж продължава, но това е вече силата на зрелия растеж. Енергийното въздействие на първата четвърт е по-нежно отколкото при новолуние. В тази фаза всички натрупващи и подхранващи въздействия са особено положителни. Сега фините лечебни методи оказват най-добър ефект. Тази фаза отговаря на лятото – външният растеж се осъществява по-бавно, а вътрешният достига апогея си. Енергията е целенасочена, мощна и стабилна. Осъществяване на проекти, замисли и желания, всичко насочено към външния свят.

Подходящи са ритуали за зареждане с мощ, започване на планирана нова инициатива; за растеж, развитие на идеи, реализиране на проекти.