Медитация Мълчана вода използва техники, които улесняват релаксацията, концентрацията и визуализацията, като ангажират естествената активност на ума с атрактивни за рационалната мисъл образи.

Комплексът от визуализации надгражда постепенно фокуса към собствените ни енергийни потоци в тялото, като не позволява на ума да се разсейва с мисли и го кара да се свързва все по-устойчиво с енергията на тялото и да я управлява в съответствие с желаното намерение. Сливането на тези естествени енергии води до лек преход към по-дълбоки нива на съзнанието и медитативно състояние.

Промяната на резонантната честота на мозъка позволява да се постигне на практика реално въздействие върху средата, както и на самото тяло, с цел баланс на естествената ни енергетика, физическо здраве и благоденствие.

Този подход гарантирано улеснява концентрацията и подобрява ефективността на медитативния процес, дори когато нямаме зад гърба си голяма практика.